Ignite

Med IGNITE brændeovnsstarter bliver optændingen nemmere og mere miljørigtig

Patenteret opfindelse

Optænding af brændeovne kan drille. Man bliver hurtigt irriteret, når ilden ikke rigtig vil fænge og hurtigt går ud igen, så man må åbne lågen og sort røg vælter ud i stuen. Eller det gode naboskab bliver sat på prøve, når der vælter sort røg og sod op af skorstenen, fordi ilden i brændeovnen ikke rigtig vil tage ordentlig fat. 

En rigtig optænding er basis for, at man kan udnytte brændslet optimalt og mest miljørigtigt, således at man minimerer udledningen af skadelige sod- og røgpartikler.

IGNITE brændeovnsstarteren er en patenteret dansk opfindelse, der sikrer, at optændingen altid sker nemt, hurtigt og miljørigtigt.

 

Interesserede i udvikling af denne opfindelse ? Kontakt os på: info@ignite.dk